Förbrukningsmaterial till Eko-Matic Willa

Filterpåse

Filterpåsen fungerar i fritidsbruk en säsong.
Vid året runt bruk är utbytesintervallen 2-3 ggr/år. Spånfiltrets brukstid är ca 100 dygn beräknat utifrån 5 personers användning.
De förbrukade spånen kan komposteras, påsen lämnas lämpligen som sopor.

Om Willa varit oanvänt under vintern, bör påsen ovillkorligen bytas ut på våren före ibruktagandet!

Kalkpellets 15 kg

I samband med bytet av filterpåsen är det skäl att även byta fosforfällans granulat. I åretruntbruk är bytesintervallen 1 ggr/år och i fritidsbruk helst också varje år.
Den förbrukade kalken kan användas som jordförbättringsmedel i likhet med vanligt trädgårdskalk.

Förbrukningsmaterial, pris inkl moms från 2023-01-01 

Filterpåse med spån, pris 790 kr.
Påse med kalkpellets 15 kg, pris 540 kr